Home

Üdvözlégy zsidók királya

Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya! 30 Közben leköpdösték, fogták a nádat, s verték a fejét. 31 Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, s ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék 19 1 Erre Pilátus előhozatta Jézust és megostoroztatta. 2 A katonák töviskoszorút fontak, a fejére tették, és bíborszínű köntöst adtak rá. 3 Aztán elé járultak, és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya! Majd arcul ütötték. 4 Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg: nem találom semmiben sem. Üdvözlégy, zsidók királya! Hazai - 2003. április 11., péntek | 15:33 Az Úr szenvedésének vasárnapján kétféle formában és módon hangzik fel ez a köszöntés Jézus felé Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya! Közben leköpdösték, fogták a nádat s verték a fejét. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, s ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták:Üdvözlégy, zsidók királya! Közben leköpdösték, fogták a nádat sverték a fejét. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla apalástot, s ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztrefeszítsék. IV. Aki érettünk a keresztet hordozt

Szent István Társulati Biblia - Máté evangéliuma - Mt 2

Szent István Társulati Biblia - János evangéliuma - Jn 1

Virágvasárnap, április 13

A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. Jn. 19,21 A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: Ne azt írd: A zsidók királya! - hanem ahogyan ő mondotta: A zsidók királya vagyok hajtottak előtte és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya! Közben leköpdösték, fogták a nádat és verték a fejét. Miután csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, és ráadták saját ruháit. Aztán elvezették Azután eléje járultak, és így gúnyolták: Mind: Üdvözlégy, zsidók királya! Pilátus ezután újra kiment, és így szólt hozzájuk: Íme, elétek vezetem õt, hogy megtudjátok: nem találok benne semmi vétket. És kijött Jézus töviskoronával, bíborruhában Üdvözlégy, zsidók királya! Ekkor Pilátus fogta Jézust és megostoroztatta. A katonák tövisből koszorút fontak, a fejére tették, és bíborszínű köntöst adtak rá. Azután eléje járultak és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya! És közben arcul verték

Aztán térdet hajtottak előtte és kigúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya!' Közben leköpdösték, fogták a nádat s azzal verték a fejét!' (Mt 27,31) A bíborköpeny. Jézus ellenségei királyi méltóságát akarják kicsúfolni. A hatalom emberei hatalmukat féltik Jézustól és kivégzése előtt csúfot űznek belőle Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá; oda járultak hozzá, és ezt mondták: Üdvözlégy, zsidók királya! - és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk: Íme, kihozom őt nektek Üdvözlégy, Zsidók Királya! avagy egy politikai per a 33. esztendben hallgatta Jézust, akit a fpapok izgatással, a törvényes rend megdöntésére tett kísérlettel vádoltak, s felrótták neki azt is, hogy a zsidók királyának ne-vezi magát, amivel megva-lósította a felségsértés bn-tettét. Te vagy a zsidók királya Üdvözlégy, zsidók királya!'' Narrátor: Közben leköpdösték, elvették tőle a nádat, és a fejét verték vele. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruháiba, és elvezették, hogy keresztre feszítsék Üdvözlégy, zsidók királya! 21c RecitativoT B. Evangélista: - és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk: Pilátus: Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Evangélista

17 Bíborba öltöztették, és tövisből font koszorút tettek a fejére, 18 és elkezdték őt köszönteni: Üdvözlégy, zsidók királya! 19 A fejét nádszállal verték, leköpdösték, és térdet hajtva tisztelték őt 18 és elkezdték köszönteni: Üdvözlégy, zsidók királya! 19 Nádszállal verték a fejét, leköpdösték, és térdhajtással hódoltak előtte. Jézus megfeszítése. 20 Miután kigúnyolták, levették róla a bíborruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék őt Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya! Közben leköpdösték, fogták a nádat, s verték a fejét. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, s ráadták saját ruháját A katonák pedig koronát fontak tövisből, a fejére tették, és bíborszínű köpenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és azt mondogatták: Üdvözlégy, zsidók királya!'' És arculverték őt. Pilátus újra kiment, és azt mondta nekik: Íme, kihozom őt nektek, hogy megtudjátok, hogy semmi vétket sem találok benne.' Néhány nappal később ez az ujjongó áradat káromló tömeggé lesz. Már nem hallani az üdvözlést Hozsanna Dávid fiának, már elnyomja a gúnyos kiáltás Üdvözlégy, zsidók királya!. Többé nem éneklik Hozsanna a magasságban!, helyette azt ordítják Keresztre vele! Aztán már nincs sokadalom

A zsidók királya én vagyok, és én is maradok. Azt a gyereket megöletem. Csillag: Ébresztô! (Csenget) Menyhért: Elindult a csillag! (Visszamennek) Heródes: Láthatjátok bölcsek, mindent megtettem, de az újszülött zsidó királyt itt nem találhatjátok. Menjetek Betlehembe, de hogy ott hol találjátok, azt nem tudhatom Erre ismét így kiáltoztak: Ne ezt, hanem Barabást!'' Barabás pedig rabló volt. Akkor Pilátus elfogatta Jézust és megostoroztatta. A katonák pedig koronát fontak tövisből, a fejére tették, és bíborszínű köpenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és azt mondogatták: Üdvözlégy, zsidók királya!'' És arculverték őt ÜDVÖZLÉGY ZSIDÓK KIRÁLYA! És közben arcul verték. Pilátus ezután újra kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: Íme, elétek vezetem őt, hogy megtudjátok: nem találok benne semmi vétket. És kijött Jézus töviskoronával, bíborruhában. Pilátus pedig így szólt: Íme, az ember Bíborba öltöztették, tövisből font koszorút tettek a fejére, és így köszöntötték: Üdvözlégy, zsidók királya! A fejét náddal verték, leköpdösték és gúnyból térdet hajtva hódoltak előtte. Azután, hogy így kigúnyolták, levették róla a bíbort és a saját ruháját adták rá. A keresztre feszítés Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt: Üdvözlégy, zsidók királya! Azután leköpték, elvették tőle a nádszálat, és a fejéhez verték

Bíborba öltöztették, tövisből font koszorút tettek a fejére,és így köszöntötték: Üdvözlégy, zsidók királya!A fejét náddal verték, leköpdösték és gúnyból térdet hajtva hódoltak előtte.Azután, hogy így kigúnyolták, levették róla a bíbort és a saját ruháját adták rá.(Mk.15,17-20. Üdvözlégy, Zsidók Királya! avagy egy politikai per a 33. esztendben hallgatta Jézust, akit a fpapok izgatással, a törvényes rend megdöntésére tett kísérlettel vádoltak, s felrótták neki azt is, hogy a zsidók királyának ne-vezi magát, amivel megva-lósította a felségsértés bn-tettét. Te vagy a zsidók királya 10. -Érdekes gondolat fogalmazódik meg János evangéliumában: a nyilvánul meg. Pl. Jézus keresztrefeszítése nem más, mint Isten magasba emelése, a kigúnyolás pedig hódolatot(Jn 19,3: 3Aztán elé járultak, és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya!

Magyar Katolikus Egyház Nyitóla

 1. Megfosztották ruhájától, bíborszínű köntöst adtak rá. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nádszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya! Közben leköpdösték, fogták a nádat, s verték a fejét
 2. Bíborba öltöztették, tövisből font koszorút tettek a fejére, és elkezdték őt így köszöntgetni: Üdvözlégy, zsidók királya! A fejét náddal verték, leköpdösték és gúnyból térdet hajtva hódoltak előtte. Azután, hogy kigúnyolták, levették róla a bíbort, és a saját ruháit adták rá
 3. Erre Pilátus előhozatta Jézust és megostoroztatta. A katonák töviskoszorút fontak, a fejére tették, és bíborszínű köntöst adtak rá. Aztán elé járultak, és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya! Majd arcul ütötték
 4. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya! Közben leköpdösték, fogták a nádat, s verték a fejét. A falu szélén álló szobor, ahogy a sopronkeresztúriak hívják: Zeller-kreuz beszédes feliratot őriz 1657 óta
 5. den asszonynál. E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél

Magyar Katolikus Egyház A rózsafüzér-ájtatossá

 1. Mt 27,29: Tövisekből koronát fontak, rátették a fejére, egy nádszálat pedig a jobb kezébe, aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták: >Üdvözlégy zsidók királya ! A töviskoszorú gallyait esti tűzrakáshoz használták egyébként. A praetórium udvarán lehetett felhalmozva belőle. A nádszál a királyi jogar.
 2. den bevégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: »Szomjazom!« Volt ott egy ecettel teli edény
 3. Pilátus egyre halogatta az ítéletet. Jézust megkorbácsoltatta*, s katonái ráadásul csúfot űztek belőle. Töviskoronát nyomtak a fejébe, bíborszínű palástot* adtak rá, és gúnyolódva hajlongtak előtte*: Üdvözlégy, zsidók királya
 4. t kifelé vonultak, találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel

Biblia: Jézus eíitélése,kinszenvedése és kereszthalál

Aztán térdet hajtva előtte, így gúnyolták: üdvözlégy zsidók királya! Közben leköpdösték, és fogva a nádat, fejére vertek (Mt 27, 29). Ez a két kínzás az élőszóból táplálkozó népi utókor jámbor emlékezetében, látomásaiban, illetőleg épületes könyveiben általában összefolyik és kiszínesedik Pilátus pedig még mielőtt a zsidóknak kiadta volna Jézust, megkorbácsoltatta, s rábízta a katonákra, akik bíborszínű köntöst adtak rá, és tövisből font koszorúval koronázták meg, s miután jobb kezébe nádvesszőt helyeztek, kigúnyolták őt ilyen szavakkal: Üdvözlégy, zsidók királya Levetkőztették őt, vörös katonaköpenyt adtak rá, fontak egy koronát tövisekből, rátették a fejére, egy nádszálat pedig a jobb kezébe, aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták őt: Üdvözlégy, zsidók királya!'' Leköpdösték, elvették a nádat és a fejét verték A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá; oda járultak hozzá, és ezt mondták: Üdvözlégy, zsidók királya! - és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk: Íme, kihozom őt nektek

A katonák bekísérték a palota belsejébe, a pretoriumba, és egybehívták az egész helyőrséget. Bíborba öltöztették, tövisből font koszorút tettek a fejére, és így köszöntötték: Üdvözlégy, zsidók királya! A fejét náddal verték, leköpdösték és gúnyból térdet hajtva hódoltak előtte Ez az oldal cookie-kat használ. A Cookie-k apró szövegfájlok, melyeket a böngésződ a számítógépedre ment, és hasznos információval látja el a weboldalt a használat tekintetében, így jobb felhasználói élményt tudunk biztosítani A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá; oda járultak hozzá, és ezt mondták: Üdvözlégy zsidók királya! - és arcul ütötték. Krisztus megkorbácsolás Aztán térdet hajtottak előtte és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya! Messziről célba köpdösték, két katona elindult vele, messziről követve, maszkban, kesztyűben, hogy keresztre feszítsék. Vele együtt két gonosztevő keresztre feszítése (az egyiket jobbról, a másikat balról) is ki volt tűzve, de. Üdvöz légy, zsidók királya! Ekkor Pilátus fogta Jézust és megostoroztatta. A katonák tövisből koszorút fontak, a fejére tették, és bíborszínű köntöst adtak rá. Azután eléje járultak és így gúnyolták: Üdvöz légy, zsidók királya! És közben arcul verték

Erre ismét így kiáltoztak: Ne ezt, hanem Barabást!' Barabás pedig rabló volt. Akkor Pilátus elfogatta Jézust és megostoroztatta. A katonák pedig koronát fontak tövisből, a fejére tették, és bíborszínű köpenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és azt mondogatták: Üdvözlégy, zsidók királya!' És arculverték őt A katonák elvitték őt a palota belsejébe, a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot. Felöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni: Üdvözlégy, zsidók királya! Nádszállal verték a fejét, leköpdösték, és térdhajtással hódoltak előtte Felöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére és elkezdték köszönteni: Üdvözlégy, zsidók királya! Nádszállal verték a fejét, leköpdösték, és térdhajtással hódoltak előtte. Miután kigúnyolták, levették róla a bíborruhát, felöltöztették saját ruhájába és kivitték, hogy.

Keresztút: Joseph Ratzinger bíboros imái és elmélkedései

A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá; oda járultak hozzá, és azt mondták: Üdvözlégy, zsidók királya! - és az arcába vágtak. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: Íme, kihozom őt nektek őt: «Üdvözlégy, zsidók királya!» 30. Azután leköpték, elvették tőle a nádszálat, és a fejéhez verték». A Mt 27, 27-30-ban ábrázolt jelenet párhuzamos a Kaifás házában lezajlott eseménnyel, amelynek középpontjában a zsidó hatóságok megfogalmazta hamis prófétaság vádja áll (26, 67-68) — Üdvözlégy, zsidók királya — és majd megpukkadnak a nevetéstől. Jézus engedi nekik, hogy ezt tegyék. Engedi, hogy trónjára ültessék, egy felfordított dézsára, amelyből bizonyára a lovakat itatták, hagyja, hogy üssék, gúnyolják, egy szót sem szól. Csak nézi őket oly szelíd és oly fájdalmas tekintettel.

Jézus kínszenvedése és halála - Mt 26-27

És bíborba öltözteték őt és tövisből font koszorút tevének a fejére, és elkezdék őt köszönteni: Üdvözlégy, zsidók királya! És verik vala a fejét nádszállal és köpdösik vala őt és térdet hajtva tisztelik vala őt (Mk 15:16-19). Alkalmilag néhányan gonosz kézzel hirtelen elkapták a kezébe tett nádszálat és. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya! Mt 27.30 Közben leköpdösték, fogták a nádat s verték a fejét. Mt 27.31 Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, s ráadták saját ruháját

Nyelv és Tudomány- Főoldal - Öt szólás, amely a húsvéthoz

Királlyá koronázás Krisztus Szeretetének hatalma nag

tak Jézusra; ezért mondták: Üdvözlégy, zsidók királya (Mt. 27:29—29). A Jelenések könyvének 17—19. részében szerepló, bíborba öltözött, nagy parázna Babilonjelképezi a sátán uralmát, amely Jézus visszajövetelével megszúnik. A bíbor szó azonban a magyar szóhasználatban fino Aztán elé járultak, és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya! Majd arcul ütötték. Jn 19.4. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg: nem találom semmiben sem bűnösnek. Jn 19.5 Jézus töviskoronával, bíborpalástban jött ki. Pilátus rámutatott: Íme, az ember. A katonák pedig koronát fontak tövisből, a fejére tették, és bíborszínű köpenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és azt mondogatták: »Üdvözlégy, zsidók királya!« És arcul verték őt. Pilátus újra kiment, és azt mondta nekik: »Íme, kihozom őt nektek, hogy megtudjátok, hogy semmi vétket sem találok benne.

Barabás pedig rabló volt. Akkor Pilátus elfogatta Jézust és megostoroztatta. A katonák pedig koronát fontak tövisből, a fejére tették, és bíborszínű köpenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és azt mondogatták: Üdvözlégy, zsidók királya!'' És arculverték őt Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya! 30Közben leköpdösték, fogták a nádat, s verték a fejét. 31Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, s ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék. Jézus keresztre feszítése - Miatyánk, üdvözlégy - Uram, Jézus Krisztusom, örök gyönyörűsége mindazoknak, akik szeretnek Téged. amikor a zsidók átkozódásai és bántalmazásai közben hangos szóval felkiáltottál: A Te összehasonlíthatatlan értékű halálodra kérlek, dicsőség Királya, erősíts meg engem, és adj erőt, hogy ellen tudjak. Üdvözlégy, zsidók királya! (Mt,27,29b) Krisztusban szeretett testvérem! Elérkezett Virágvasárnap, vagyis az Úr Szenvedésének Vasárnapja. A mai liturgia a Nagyhét nyitánya. Megkezdődik a legközvetlenebb előkészület Húsvét szent titkának megünneplésére. Ezen a napon két evangéliumi szakaszt is hallunk

Üdvözlégy zsidók királya - mondták miközben arcul csapkodták őt. Pilátus pedig a megcsúfolt Krisztust körbemutatta a tömegnek: Íme az ember!. A papi fejedelmek és szolgák erre nem hogy megjuhászodtak volna, torkuk szakadtáig üvöltötték a Feszítsd meg!- et Gábriel Máriának - Üdvözlégy, kegyelemmel teljes., Erzsébet Máriának - Áldott a te méhednek gyümölcse., Heródes a bölcseknek - Ha megtaláltátok a gyermeket, jelentsétek nekem!, angyal a pásztoroknak - Ott találjátok pólyába takarva., bölcsek Heródesnek - Hol van a zsidók újszülött királya?, Gábriel Zakariásnak - Feleséged, Erzsébet fiút szül neked., angyal. Aztán elé járultak, és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya! Majd arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg: nem találom semmiben sem bűnösnek. Jézus töviskoronával, bíborpalástban jött ki. Pilátus rámutatott: Íme, az ember tövisből font koronát tettek a fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt: Üdvözlégy, zsidók királya! Azután leköpték, elvették tőle a nádszálat, és a fejéhez verték 4) Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá; oda járultak hozzá, és ezt mondták: Üdvözlégy, zsidók királya! — és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk: Íme, kihozom őt nektek

Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskol

Heródes: Mekkora veszedelem! A zsidók királya én vagyok, és én is maradok. Azt a gyermeket megöletem! Csillag: Ébresztő! Menyhért: Elindult a csillag! (A királyok Heródes elé mennek.) Királyok: Üdvözlégy, jó király! Heródes: Látjátok bölcsek, mindent megtettem, de az újszülött zsidó királyt itt nem találhatjátok De a zsidók azt kiáltották: Feszítsd meg őt. Pilátus ekkor megostoroztatta Jézust. A katonák bíborvörös palástot adtak Jézusra, tövisből koronát fontak, és fejére tették. Azután csúfolódva térdet hajtottak előtte, és azt mondották: Üdvözlégy, zsidók királya! 28. Hogyan feszítették Jézust keresztr

Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya! Közben leköpdösték, fogták a nádat s verték a fejét. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, s ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék. Amint kifelé vonultak, találkoztak egy Simon. gúnyos hangvételű sor: Üdvözlégy, zsidók királya!Ésatömegüvöltése:Elvele,elvele! Feszítsdmegőt! A képen egyedül Jézust jelenítette meg a festő. Se Pilátus, se a tömeg, se egy árva ka-tona, de még egy dárdavég sem látható. Így van előttem a magányos Jézus alakja, és EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 18, 33b - 37) Te vagy-e a zsidók Királya? -- a római helytartó kérdezi ezt, és politikai értelemben érti. Ha nem lenne bűnöző, nem szolgáltattuk volna őt ki neked! -- mondták a zsidók Pilátusnak. Jézus tisztán rámutat, mi nem és mi igen az Ő királysága A zsidók királya én vagyok, És én is maradok. Azt a gyermeket megöletem! Csillag: Ébresztő! Menyhért: Elindult a csillag! (A királyok Heródes elémennek) Királyok: Üdvözlégy, jó király! Heródes: Látjátok bölcsek, mindent megtettem, de az. Újszülött zsidó királyt itt nem találhatjátok Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya! Közben leköpdösték, fogták a nádat, és verték a fejét. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, s ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék. (Mt 27, 27-31

 1. Levetkőztették, vörös katonaköpenyt adtak rá, tövisekből koronát fontak, rátették a fejére, egy nádszálat pedig a jobb kezébe, aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya! Leköpdösték, elvették a nádat és a fejét verték
 2. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya! Közben leköpdösték, fogták a nádat s verték a fejét. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, s ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék. Az ál-királyként elítélt Jézust.
 3. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya! Hitetlen Tamás: Jn 20,29 Jézus csak ennyit mondott: Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Üres Sír: Mk 16,6 De az megszólította őket: Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek
 4. Gábriel arkangyal Szűz Máriának: Üdvözlégy Mária - Jézus keresztrefeszítésekor azt írta a keresztfára, hogy A názáreti Jézus, a zsidók királya' héberül, latinul és görögül. A zsidó főpapok azt akarták, hogy Pilátus írja át a feliratot, amire így válaszolt..
 5. Miután Jézus ezeket elmondta, kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra, ahol volt egy kert; oda ment be ő és a tanítványai

Magyar Katolikus Egyház Szentírásolvas

tövisből font koronát tettek a fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt: Üdvözlégy, zsidók királya! Mt. 27,30. Azután leköpték, elvették tőle a nádszálat, és a fejéhez verték. Mt. 27,3 1 Erre Pilátus elôhozatta Jézust és megostoroztatta. 2 A katonák tövisbôl koszorút fontak, a fejére tették és bíborszínű köntöst adtak rá. 3 Aztán elé járultak és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók királya!'' Majd arcul ütötték Kedves Lipcsei Ferenc! Áldjon meg az Úr! (Á.E., Bp. A tegnapi, nagycsütörtöki cikkem szerkesztőségünkben némileg meglepetést okozott témáját tekintve, hiszen alapvetően hírportál vagyunk, é

Mk. 15. Biblia. A Magyar Biblia Tanács fordítása ..

 1. Heródes, zsidók királya, (féltérdre ereszkedik, amíg mondja) Köszönjük, hogy fogadsz. Napkeletről jöttünk látni országodat. Egy csillag vezetett egészen idáig, Hosszú hónapokig vezérünk volt váltig. (feláll) Menyhért: Üdvözlégy Mária, Istennek anyja
 2. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá; oda járultak hozzá, és ezt mondták: Üdvözlégy, zsidók királya! — és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk: Íme, kihozom őt nektek. tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne
 3. Nem is nagyon akart tükröt tartani a jövendőbeli gyilkosainak a kétszínűségükről, amikor megkérdezték, hogy vajon ő a zsidók királya. Mindössze kevés módosító magyarázattal fogadta a megjelölést, tudván, hogy bár ők úgy döntöttek, hogy elutasítják, ő lenne az utolsó, aki valódi nemzeti vezetői szerepet.
 4. GOLGOTA - A LEGSZEBB TÖRTÉNET SZÍNEZHETŐ FORMÁBAN ÉS SZÍNES DIA KÉPEK HITTANÓRÁKRA. Egyéb hittitkok kibontásához gondolatmenetek és segédrajzok

Böjti egypercesek 40. Fotó: Pinterest A katonák elvitték őt a palota belsejébe, a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot. Felöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni: Üdvözlégy, zsidók királya Amikor egy nádpálcát adtak a kezébe hamis jogarként, eléje térdeltek és úgy gúnyolták, mondván, Üdvözlégy, zsidók királya! Majd leköpték és ököllel az arcába sújtottak. Az egyikük pedig, mielőtt visszavitték volna őt Pilátushoz, kivette a nádpálcát a kezéből és fejbe verte vele

Mi a töviskorona jelentése és jelentősége

13. A zsidók királyának kigúnyolása (15, 16-20a) 16. A katonák pedig elvezették őt az udvar belsejébe, azaz a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot. 17. És bíborba öltöztetik, töviskoszorút tesznek rá, amit fontak. 18. És kezdték köszönteni: Üdvözlégy, zsidók királya

 • Gipszkarton lapok illesztése.
 • Japán whisky ár.
 • Túrókrémes torta babáknak.
 • Libanoni cédrus ültetése.
 • Jurassic park you tube.
 • Ab 212.
 • Sr vegyjel.
 • Alternatív esküvői zene.
 • Yumbox doboz.
 • Drake Wikipedia.
 • Darált hús tésztában.
 • Salátabár székesfehérvár.
 • Magyar zenei műfajok.
 • Parlagfű keresztallergiát okozó ételek.
 • Elefántos mese.
 • Dark Matter IMDb.
 • Nap leégés ellen.
 • Sony xperia e4.
 • Női hózentróger.
 • Bőr vastagsága.
 • Definite integral Calculator.
 • Májló kutya.
 • Blaha lujza tér fitness terem.
 • Balatonfüred görög falu.
 • Édesburgonya brownie cukormentes.
 • Kerti grill és bogrács egy helyen.
 • Herczeg udvarház poroszló.
 • Sertéssült szeletek.
 • Avalon park gokart eredmények.
 • Ricinusolaj anyajegyre.
 • Búvóhely zugló.
 • Ultrahangos zsírbontás vélemények.
 • Tápiószentmárton attila domb belépő.
 • Need for Speed Carbon 12 trainer.
 • Faház fürdőszobával.
 • Magyar népmesék filmek.
 • Szerelmes tábla.
 • Ps műanyag.
 • Fogyatékosság.
 • Az erő krónikája 2 videa.
 • Idegrendszeri fertőzések.